Over Swipocratie

Jongeren hebben maar een paar seconden nodig om kwaliteit te meten. 

De provincie is verantwoordelijk voor vrijwel alle natuurbeelden, vrijwel alle mobiliteitservaringen en bepaalt mede de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Jongeren vormen een belangrijke maar moeilijk bereikbare gebruikersgroep.

Participatie vraagt van de overheid om te ontvangen en niet alleen maar te blijven zenden.

---------------------------

"Wij geloven dat de digitale leefomgeving meer kwaliteit moet krijgen om daarmee de fysieke leefomgeving te kunnen verbeteren."

Paul Roncken - Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Utrecht

Florian Francken - Strategie en ontwerp