Medewerkersparticipatie bij Rijkswaterstaat

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Hoe kunnen we de medewerkersparticipatie vergroten en de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren? Hoe zorgen we voor een breder draagvlak onder medewerkers?

Er is door Rijkswaterstaat in een pilot een systeem bedacht met een tijdelijk roulerende raad op basis van loting (de jORy) die gebruik maakt van online tools om de medewerkers te betrekken (tindOR = Swipocratie).

Voordelen: een grotere betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie, verlaging van de drempel om deel te nemen aan organisatievraagstukken, je krijgt als medewerker het gevoel dat je je mening mág geven, grotere betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie, interessant voor de jonge medewerker, medewerkers zijn beter op de hoogte van wat er speelt, tijdswinst,

De resultaten

 • 16% van de medewerkers heeft meegedaan
 • 86% van de deelnemers gaf aan het leuk te vinden de app te gebruiken
 • 83% gaf aan dat het niet goed functioneert zonder inspraak
 • 80% wil graag meer betrokken zijn bij de besluitvorming
 • 78% zou verplicht mee willen doen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Partner: Jonge Honden

< hoe werkt Swipocratie?
< terug naar praktijkvoorbeelden

Varianten

#1

Variant 1: Swipocratie in 1 dag

Activeer je publiek

Activeer en inspireer met beelden en stellingen. Breng het onderwerp tot leven en start het gesprek.

 • Eigen beelden en stellingen
 • Geen abonnement
 • Instant resultaten overzicht
 • Ideaal op een festival, een plenaire bijeenkomst of een interactieve sessie
#2

Variant 2: Swipocratie voor participatie

Bereik en activeer

Wat vinden inwoners, jongeren of andere betrokkenen van voorgestelde beleidsopties?

 • Bereik moeilijk bereikbare doelgroepen met een campagne
 • Peil super laagdrempelig met beelden wat er leeft onder de deelnemers
 • Inclusief werksessie "het effectief inzetten van Swipocratie" en uitgebreide begeleiding
#3

Variant 3: Langdurige inzet Swipocratie

Blijf in gesprek

Participatie is niet eenmalig. Zet Swipocratie in als extra kanaal om te peilen wat er leeft.

 • Swipocratie met maandelijks abonnement
 • Terugkerend contact met je doelgroep
 • Bouw een relatie op en betrek burgers bij meerdere onderwerpen en thema's

Je bent in goed gezelschap

Samen met onze partners en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat ieder participatie traject een succes wordt.

Bekijk recente projecten