Medewerkersparticipatie bij Rijkswaterstaat

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Hoe kunnen we de medewerkersparticipatie vergroten en de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren? Hoe zorgen we voor een breder draagvlak onder medewerkers?

Er is door Rijkswaterstaat in een pilot een systeem bedacht met een tijdelijk roulerende raad op basis van loting (de jORy) die gebruik maakt van online tools om de medewerkers te betrekken (tindOR = Swipocratie).

Voordelen: een grotere betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie, verlaging van de drempel om deel te nemen aan organisatievraagstukken, je krijgt als medewerker het gevoel dat je je mening mág geven, grotere betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie, interessant voor de jonge medewerker, medewerkers zijn beter op de hoogte van wat er speelt, tijdswinst,

De resultaten

 • 16% van de medewerkers heeft meegedaan
 • 86% van de deelnemers gaf aan het leuk te vinden de app te gebruiken
 • 83% gaf aan dat het niet goed functioneert zonder inspraak
 • 80% wil graag meer betrokken zijn bij de besluitvorming
 • 78% zou verplicht mee willen doen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Partner: Jonge Honden

< terug naar praktijkvoorbeelden

Varianten

#1

Swipocratie in 1 dag

Activeer je publiek

Activeer en inspireer je publiek met beelden en stellingen. Breng het onderwerp tot leven en start het gesprek.

 • Eigen beelden en stellingen
 • Geen abonnement
 • Instant resultaten overzicht
#2

Swipocratie inzetten voor

Meer draagvlak

Gebruik beelden als basis voor lastige onderwerpen. Wat vinden inwoners, jongeren of andere betrokkenen van voorgestelde beleidsopties?

 • Bereik moeilijk bereikbare doelgroepen
 • Peil wat er leeft onder de deelnemers
 • Uitgebreide resultaat-analyse met visualisatie (infographic)
#3

Meer dan Swipocratie

Community building

 • Help ons nieuwe nieuwe digitale instrumenten te ontwikkelen
 • Terugkerend contact met je doelgroep
 • Maatwerk

Je bent in goed gezelschap

Samen met onze partners en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat ieder participatie traject een succes wordt.

Bekijk recente projecten