Toekomstvisie bedrijventerrein Spelwijk in Swifterband

Opdrachtgever: Gemeente Dronten

Bureau Jonge Honden heeft opdracht gekregen om het participatieproces voor de toekomst van bedrijventerrein Spelwijk te ontwikkelen en faciliteren met als doel om een visiedocument met ontwikkelvarianten op te leveren. Om burgers zo veel mogelijk te betrekken in dit proces is ervoor gekozen in 2 rondes met Swipocratie te werken.

Swipocratie is ingezet om op een laagdrempelige manier meer informatie uit gesprekken te halen en bevindingen en/of aannames te kunnen toetsen bij een breed publiek.

Ronde 1: Als inspiratietool tijdens de Koffiecorner gesprekken

Deelnemers kregen beelden te zien met de vraag: ‘Ziet u dit als mogelijke toekomstontwikkeling voor Swifterbant?’ Na het swipen, werd in het gesprek verder ingegaan op de gemaakte keuzes en de wensen en zorgen die hierachter zitten;

Ronde 2: Als draagvlaktool na het Buurtgesprek

Swipocratie werd hier gebruikt om eerdere bevindingen en aannames bij een breed publiek te toetsen. Dit gebeurde niet alleen met beelden, maar ook met stellingen en dilemma’s waar gebruikers "live" op konden reageren.

Wat heeft het opgeleverd?

 • 600+ deelnemers
 • Meer betrokkenheid van omwonenden en ondernemers
 • Aanvullende indicaties voor meningen en voorkeuren
 • Een breder draagvlak
 • Een robuustere onderbouwing van de 6 scenario's

Opdrachtgever: Gemeente Dronten
Partner: Jonge Honden

< terug naar praktijkvoorbeelden

Varianten

#1

Swipocratie in 1 dag

Activeer je publiek

Activeer en inspireer je publiek met beelden en stellingen. Breng het onderwerp tot leven en start het gesprek.

 • Eigen beelden en stellingen
 • Geen abonnement
 • Instant resultaten overzicht
#2

Swipocratie inzetten voor

Meer draagvlak

Gebruik beelden als basis voor lastige onderwerpen. Wat vinden inwoners, jongeren of andere betrokkenen van voorgestelde beleidsopties?

 • Bereik moeilijk bereikbare doelgroepen
 • Peil wat er leeft onder de deelnemers
 • Uitgebreide resultaat-analyse met visualisatie (infographic)
#3

Meer dan Swipocratie

Community building

 • Help ons nieuwe nieuwe digitale instrumenten te ontwikkelen
 • Terugkerend contact met je doelgroep
 • Maatwerk

Je bent in goed gezelschap

Samen met onze partners en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat ieder participatie traject een succes wordt.

Bekijk recente projecten